Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nazwa zadania
Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku
„Publiczny Żłobek „BIECKA AKADEMIA MALUCHA”

Rodzaj dotacji Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w trybie ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wartość zadania
Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa 51 840 zł
Środki własne gminy 12 960 zł
Całkowity koszt zadania 64 800 zł

Dotacja jest wsparciem Gminy Biecz w realizacji zadania własnego polegającego na
organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Publicznym Żłobku „BIECKA
AKADEMIA MALUCHA”. Efektem będzie utrzymanie w 2021 roku 48 miejsc opiek